Sinds 25 mei 2018 is de Europese GDPR (General Data Protection Regulation)
van kracht.

Dit heeft als gevolg dat alle regelgeving betreffende het gebruik van
persoonsgegevens streng gecontroleerd wordt.

Ook 't Linneke moet deze regelgeving naleven en doet het nodige
voor de bescherming van je persoonsgegevens.